PUELLARUM CANTUS uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2019


MAŁY CANTUS
Nasze młodsze koleżanki i koledzy

 

11.11.2020r.Piechotanasze nowe nagranie

Listopad to miesiąc, w którym dominowały na chórze pieśni patriotyczne.

Z tęsknoty za wspólnymi próbami, śpiewem chóralnym nagrałyśmy „Piechotę”


Nagrania chóru w nauczaniu zdalnym

 Don’t worry, be happy

Solfeggio