PUELLARUM CANTUS uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2019


MAŁY CANTUS
Nasze młodsze koleżanki i koledzy

W trosce o edukację

Tygodnik Nadwiślański  /  kwiecień 2012